eConsult

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan uw huisarts.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Kies eerst uw eigen huisarts voordat u de vraag stelt.

Let op! U kunt géén afspraak maken via eConsult. Indien uw vraag beter via telefonisch contact of via een spreekuurcontact opgelost kan worden, dan zal uw huisarts u verzoeken de assistente te bellen en een afspraak te maken voor het spreekuur.

Spoedgevallen

eConsulten zijn niet bedoeld voor spoedgevallen. Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten op 020-6847706.

Meerdere of ingewikkelde klachten

Heeft u meerdere of ingewikkeldere klachten, dan verzoeken wij u een afspraak te maken op het spreekuur van uw huisarts. eConsult is niet geschikt voor uitgebreide klachten. Indien u een afspraak wilt maken dan verzoeken wij u dit te doen via onze assistentes.