Assistentes

Assistentes achter de balie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur in geval u uw huisarts wilt zien of raadplegen, zie De huisarts zien of raadplegen.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, over bijvoorbeeld verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhaalrecepten, zie Uitslagen van onderzoek bespreken en Herhaalrecept aanvragen.

Al onze doktersassistenten beschikken over de vereiste vakdiploma’s. Daarnaast krijgen onze doktersassistenten jaarlijks allerlei nascholingen aangeboden. Ook worden de doktersassistenten intensief begeleid door onze huisartsen.

De doktersassistente wil weten wat uw klacht is

De doktersassistente is het eerste aanspreekpunt binnen onze praktijk. Naar aanleiding van de (telefonische) intake kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur. Dit houdt in dat de assistente vragen stelt over uw klachten. Dit gebeurt op basis van door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener (assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts). Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.

Telefonisch advies of het spreekuur?

Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
-De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
-Zij vraagt de huisarts u even terug te bellen.
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente
-Zij maakt een afspraak voor een visite

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.
U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

U kunt bij de assistentes een afspraak maken voor de volgende verrichtingen

 -Het meten van de bloeddruk

-Aanstippen van wratten

-Verbinden van wonden

-Oren uitspuiten

-Hechtingen verwijderen

-Zwangerschapstest

-Urine onderzoek

-Suiker- en Hb-controle

-Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Wilt u een afspraak bij de assistente voor één van deze verrichtingen, bel dan voor een afspraak.