Inschrijven als nieuwe patiënt

Alleen Rob Hermanussen neemt nieuwe patiënten aan, wanneer deze wonen in Bos en Lommer. De andere huisartsen in huisartsenpraktijk Bos en Lommer nemen alleen nieuwe patienten aan wanneer deze samenwonen met iemand die al als patient in onze praktijk is ingeschreven.

Mensen met hiv die wonen in Amsterdam West en mannen die PrEP willen gaan gebruiken en in Amsterdam West wonen kunnen zich inschrijven bij Rob Hermanussen.

Bovengenoemde personen kunnen zich op de volgende manier inschrijven: U download het inschrijfformulier, vult dit met de computer of met de hand in en levert dit samen met een ondertekend  opzegformulier voor de vorige huisarts  in bij onze assistente. Bij de inschrijving dient u zich te legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.

Wij verzoeken u uw vorige huisarts te informeren over uw inschrijving in onze praktijk en uw dossiers op te vragen en bij onze assistente af te geven.

Beschikt u niet over bovengenoemde legitimatiebewijzen maar wel over een vreemdelingendocument of een buitenlands paspoort dan kunt u zich hiermee ook legitimeren.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u daar prijs op stelt kunt u nadat u zich bij ons heeft ingeschreven een kennismakingsgesprek laten plannen. Heeft u een uitgebreide medische voorgeschiedenis of wilt u ook al een probleem bespreken, dan vragen wij u een afspraak van 20 minuten te maken. 

Wij verzoeken u uw eerste afspraak te plannen een paar dagen na de dag waarop u het inschrijfformulier bij ons af heeft gegeven.

Medisch dossier

Wij verzoeken u verder uw dossier op te vragen bij de vorige huisarts. U kunt het dossier bij ons afgeven of naar ons op laten sturen. Wanneer uw vorige huisarts geautomatiseerd is met MicroHIS dan kunt u het oude dossier naar ons laten mailen. Wanneer u dit doorgeeft aan een van onze assistentes, dan zal zij dit voor u regelen.