Inschrijven nieuwe patiënt

De huisartsen nemen nieuwe patiënten aan wanneer er ruimte is in hun praktijk. Mocht de huisarts van uw keuze geen ruimte hebben voor nieuwe inschrijvingen, dan kunt u zich op de wachtlijst laten zetten.

Alleen bewoners van Bos en Lommer kunnen zich als patiënt inschrijven. Uitzondering op de postcode-regel zijn mensen die hiv hebben of mensen die PrEP (willen gaan) gebruiken en wonen in Amsterdam West, zij kunnen zich inschrijven bij Rob Hermanussen. 

Het kan voorkomen dat er in een bepaalde week veel nieuwe inschrijvingen zijn en de artsen veel tijd besteden aan kennismakingsgesprekken, medische problemen bij nieuwe patiënten en aan de hiermee gemoeide administratie. De artsen kunnen in zo'n week besluiten de rest van de week geen nieuwe patiënten meer aan te nemen.

Patiënten die zich eerder bij onze praktijk hebben laten uitschrijven en die nu opnieuw weer zich willen inschrijven, nemen we niet opnieuw aan.

Inschrijven

U kunt u zich op de volgende manier inschrijven: U download het  inschrijfformulier, vult dit met de computer of met de hand in en levert dit samen met een ondertekend  opzegformulier vorige huisarts in bij onze assistente. Bij de inschrijving dient u zich te legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.

Wij verzoeken u uw vorige huisarts te informeren over uw inschrijving in onze praktijk en uw dossiers op te vragen en bij onze assistente af te geven.

Beschikt u niet over bovengenoemde legitimatiebewijzen maar wel over een vreemdelingendocument of een buitenlands paspoort dan kunt u zich hiermee ook legitimeren.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u daar prijs op stelt kunt u nadat u zich bij ons heeft ingeschreven een kennismakingsgesprek laten plannen. Heeft u een uitgebreide medische voorgeschiedenis of wilt u ook al een probleem bespreken, dan vragen wij u een afspraak van 20 minuten te maken. 

Wij verzoeken u uw eerste afspraak te plannen een paar dagen na de dag waarop u het inschrijfformulier bij ons af heeft gegeven.

Medisch dossier

Wij verzoeken u verder uw dossier op te vragen bij de vorige huisarts. U kunt het dossier bij ons afgeven of naar ons op laten sturen. Wanneer uw vorige huisarts geautomatiseerd is met MicroHIS dan kunt u het oude dossier naar ons laten mailen. Wanneer u dit doorgeeft aan een van onze assistentes, dan zal zij dit voor u regelen.

Aanmelding besloten gedeelte website

Als u zich na het inschrijven aanmeldt voor het besloten gedeelte van onze website, kunt u direct gebruik maken van de mogelijkheid herhaalmedicatie aan te vragen via de website en kunt u de assistentes en uw huisarts mailen.