Psychologische hulp

Linda ten Barge, psycholoog, en Ans Luchtenberg, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, werken in praktijkondersteuningsverband (POH-GGZ) in de praktijk. Zij bieden hulp aan mensen met psychologische problemen.

Via uw huisarts kunt u een afspraak maken bij Linda en Ans. Over het algemeen zien zij patienten niet langer dan vijf consulten. De kosten voor de consulten komen geheel voor rekening van de verzekeraar, ze gaan niet ten koste van het eigen risico en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.