Psychologische hulp

Bas van Geijn (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige), Loes van Vugt en Froukje de Boer (beiden psycholoog) werken in praktijkondersteuningsverband (POH-GGZ) in de praktijk. Zij bieden hulp aan mensen met psychologische problemen.

Via uw huisarts kunt u een afspraak maken bij hen. Over het algemeen zien zij patienten niet langer dan vijf consulten. De kosten voor de consulten komen geheel voor rekening van de verzekeraar, ze gaan niet ten koste van het eigen risico en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.